Onboarding


”Organisatorisk socialisering kan beskrives som den proces en ny kollega gennemgår fra at føle sig som ny i virksomheden, til at føle sig som en del af holdet – og dermed én, der hører til.”

”Onboarding er de aktiviteter, der integrerer en ny kollega i organisationen og dens kultur.”

Nielsen & Wadsbach tilbyder onboarding som en del af total-pakken, og den hører altid sammen med 6 måneders garanti.