Hvad er onboarding

”Organisatorisk socialisering kan beskrives som den proces en ny kollega gennemgår fra at føle sig som ny i virksomheden, til at føle sig som en del af holdet – og dermed en der hører til.”

”Onboarding er dermed de aktiviteter, der integrerer en ny kollega i organisationen og dens kultur.”

Nielsen & Wadsbach tilbyder onboarding som en del af total-pakken, og den hører altid sammen med 6 måneders garanti.

Hvorfor er onboarding vigtig?
Hvad er konsekvensen af manglende onboarding?

Onboarding er en del af et økosystem..