MatchIntro® dækker hele processen omkring en nyansat leder eller specialist, lige fra jobdesign og behovsafklaring og indtil den nye direktør, mellemleder eller specialist er topmotiveret, velinformeret og fuldt integreret i organisationen, 100 dage inde i jobbet. MatchIntro® er anvendt i over 60 onboardingforløb, typisk i vanskelige situationer, hvor der var særlige vilkår eller krav.

 

Ny i jobbet

De allerfleste ledere er helt opmærksomme på værdien af en grundig ansættelses- og onboardingproces. Men det er de færreste, der har tiden og antallet af ansættelser til at udvikle, optimere og gennemføre en pålidelig proces. Derfor kan det være mere end svært at være ny i jobbet – men det behøver det ikke at være!

 

Individuel Onboarding

Forberedelserne i forbindelse med en ansættelse er grundlaget for en god onboarding. Lederen og de nærmeste relationer interviewes og jobbet designes med udgangspunkt i fremtidens udfordringer. Der udarbejdes en rapport, der afsluttes med stillingsbeskrivelse, ledelsesmæssig/faglig/personlig kandidatprofil, 100 dages og 1-års mål, oplæringsplan, netværksskema og særlige fokusområder for onboardingen. Herefter kan udvælgelsen af kandidat gennemføres på et informeret og solidt grundlag, uanset om virksomheden selv rekrutterer eller opgaven gives til et rekrutteringsfirma.

Ved tiltrædelsen gennemgår den nye rapporten for lederen og konsulenten, hvilket sikrer afklaring, åbenhed og tillid. De nærmeste relationer opbygges sammen med konsulenten og denne har fortrolig sparring med lederen og med den nye.

Parterne starter med at holde et struktureret Ugemøde for at understøtte relation, prioritering og åben dialog. Konsulenten sparrer med begge parter hver måned og har kort telefonkontakt med den nye hver uge for at kunne gribe ind hvis der er noget der er ved at køre af sporet.
Den nye udarbejder en Personlig Udviklingsplan og reviderer sine 1-års mål efter 1-2 måneder for at skabe forankring i stillingen. Forløbet afsluttes med en evaluering og diskussion af forløbet og fremtiden samt en sparring med hver af parterne. Alt skrives løbende i rapporten, hvilket også medvirker til at alle gør sig umage med deres del af arbejde omkring den nye.
Onboarding af udenlandske medarbejdere i Danmark kan også gennemføres og rapporteres på engelsk.

 

Reference Individuel Onboarding

Hans Christian Bech Thøgersen, CEO/Administrerende direktør at Scanflavour A/S anbefaler Individuel onboarding

Vi oplevede en erfaren konsulent, der anvender et særdeles effektivt 100 dages MatchIntro onboarding-forløb for nye ledere på alle niveauer. Konsulenten gennemfører forløbet sammen med chefen og den nye leder, lige fra den indledende diskussion med topledelsen om behov, og til den afsluttende værdievaluering. Med 12 introduktionsforløb til nu har vi haft en gennemsnitlig værdiskabelse på 500.000 kr. fra hvert forløb på bundlinjen inden for de første 6 måneder, så vi fortsætter med MatchIntro-forløb for nyansatte ledere fremover.
Foruden en meget bred og dyb erfaring er konsulenten usædvanlig ved at kunne skabe en åben og fortrolig dialog på kort tid, samtidig med at han har de forretningsmæssige argumenter i orden.”

 

 

Virksomhedens Onboarding

Virksomheder, der foretrækker selv at onboarde, kan få udviklet MatchIntro programmet i en individuelt tilpasset version, der matcher virksomhedens behov og muligheder. Versionen udarbejdes så der tages hensyn til lederens travle hverdag med en enkel struktur og kun den nødvendige dokumentation.

Virksomhedens ledere kan også deltage på MatchIntro Onboardingkursus, som Per Skovmand Rasmussen afholder. Efter kurset kan deltagerne frit anvende værktøjerne personligt til onboarding af medarbejdere i egen virksomhed. Ring og hør mere om kurset.

 

Reference Virksomhedsonboarding

Direktør Anne Thorøe Nielsen, Studenterhuset i Aarhus anbefaler Virksomhedens Onboarding

”Vi fik udviklet vores eget onboardingsystem beregnet til studerende i virksomhedspraktik. Det stiller vi nu til rådighed for virksomhederne og vi oplever et højere og mere ensartet niveau på onboardingen af vores studerende. Virksomhederne har været glade for at kunne anvende et enkelt onboardingprogram, der har været let og intuitivt at arbejde med for den enkelte leder.”